top of page

Interaktivni edukacijski sadržaji koje možete naručiti

Gotovi interaktivni sadržaji su spremni i dostupni u kratkom roku nakon narudžbe.

Cijene su izražene po korisniku edukacijskog sadržaja. Za 3 i više osoba ili za 4 i više različitih tema pripremit ćemo vam posebnu ponudu s popustom.

Odaberite tematsko područje

arrow&v
Krug za popust.png

-30%

Okvir popust.png

Novi sadržaj

Okvir besplatno.png

GDP tema

10 najvažnijih stvari koje treba znati svaki RP

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GMP tema

Ljudska pogreška u GMP okruženju – kako se postaviti

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

QP tema

QP inicijalni program

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GDP tema

PROGRAM: Kako planirati, provesti i dokumentirati GDP interni audit

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GMP tema

Sve što ste ikada trebali znati o audit trail-u

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

QP tema

Puštanje serije lijeka u promet u slučaju odstupanja

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GMP tema

OOS/OOT/OOE u praksi

Krug za popust.png

-30%

Okvir popust.png

Novi sadržaj

Okvir besplatno.png

QP tema

QP i uvoz serije lijeka

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GDP tema

Kako pripremiti savršeni ugovor o kvaliteti u GDP okruženju

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GDP tema

PROGRAM: Što o GDP zahtjevima treba znati Odgovorna osoba za promet na veliko lijekovima

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GDP tema

Godišnji GDP refresher
program za RP-e

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GDP tema

Kako se još bolje pripremiti za GDP inspekciju – praktični savjeti

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GDP tema

GDP za veleprodaje bez vlastitog skladišta i transporta

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GDP tema

Temperaturni aspekti u distribuciji lijekova i učinkovito temperaturno mapiranje

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Nova verzija

Okvir besplatno.png

GMP tema

U čemu se najčešće griješi u laboratoriju i kako takve greške izbjeći

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

QP tema

Kako biti učinkovitiji QP kroz 7 praktičnih koraka

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GMP tema

PROGRAM: Kako planirati, provesti i dokumentirati GMP interni audit

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GDP tema

Krivotovreni lijekovi i serijalizacija lijekova

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GDP tema

PROGRAM: Praktični aspekti upravljanja rizicima u GDP okruženju

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GMP tema

Integritet podataka – stvarni primjeri iz GMP okruženja

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GMP tema

GMP za početnike

bottom of page