top of page

Interaktivni edukacijski sadržaji koje možete naručiti

Gotovi interaktivni sadržaji su spremni i dostupni u kratkom roku nakon narudžbe.

Cijene su izražene po korisniku edukacijskog sadržaja. Za 3 i više osoba ili za 4 i više različitih tema pripremit ćemo vam posebnu ponudu s popustom.

Odaberite tematsko područje

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Novi sadržaj

Okvir besplatno.png

QP tema

QP i uvoz serije lijeka

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Novi sadržaj

Okvir besplatno.png

GDP tema

10 najvažnijih stvari koje treba znati svaki RP

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GDP tema

Kako pripremiti savršeni ugovor o kvaliteti u GDP okruženju

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GMP tema

PROGRAM: Kako planirati, provesti i dokumentirati GMP interni audit

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GDP tema

Krivotvoreni lijekovi i serijalizacija lijekova

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GMP tema

Integritet podataka – stvarni primjeri iz GMP okruženja

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GMP tema

GMP za početnike

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

QP tema

Puštanje serije lijeka u promet u slučaju odstupanja

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Nova verzija

Okvir besplatno.png

GMP tema

U čemu se najčešće griješi u laboratoriju i kako takve greške izbjeći

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

QP tema

QP inicijalni program

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GDP tema

PROGRAM: Kako planirati, provesti i dokumentirati GDP interni audit

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GMP tema

Sve što ste ikada trebali znati o audit trail-u

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GMP tema

OOS/OOT/OOE u praksi

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

QP tema

Kako biti učinkovitiji QP kroz 7 praktičnih koraka

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GMP tema

Ljudska pogreška u GMP okruženju – kako se postaviti

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GDP tema

PROGRAM: Što o GDP zahtjevima treba znati Odgovorna osoba za promet na veliko lijekovima

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GDP tema

Godišnji GDP refresher
program za RP-e

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GDP tema

GDP za veleprodaje bez vlastitog skladišta i transporta

Krug za popust.png

Okvir popust.png

Okvir besplatno.png

GDP tema

Temperaturni aspekti u distribuciji lijekova i učinkovito temperaturno mapiranje

bottom of page