Što je GxP Synapse?

Vaše novo mjesto za kontinuiran i učinkovit razvoj GMP, GDP i QP kompetencija kroz interaktivne web edukacijske sadržaje i bazu znanja koja sadrži GxP novosti, korisne linkove te GxP blog i osvrte na aktualnosti.

Pills%20in%20apothecary%20bottle_edited.
Update.jpg

Koliko su web-edukacijski sadržaji ažurni?

 

Sadržaji se kontinuirano ažuriraju na temelju regulatornih promjena, novih trendova u GxP okruženju, kao i prema informacijama s GMP ili GDP inspekcijskih nadzora ili audita. 

Jesu li web edukacijski sadržaji spremni za isporuku?


Gotovi web edukacijski sadržaji su dostupni u vrlo kratkom roku. 

Je li moguće kreirati individualni web edukacijski sadržaj?

 

Naravno. 


Moguće je kombinirati različite teme dostupne unutar postojećih web edukacija kako bi se složio novi i jedinstveni edukacijski sadržaj.


Također, moguće je zatražiti i kreiranje individualnog web edukacijskog sadržaja za bilo koju GMP, GDP ili QP temu.

Open Laptop

Kako ću dobiti potvrdu o dovršenoj

web edukaciji?

Svaki web edukacijski sadržaj završava on-line testom; po uspješnom rješavanju testa automatski se kreira potvrdnica u pdf formatu spremna za preuzimanje.

Potvrdnica uvijek sadrži popis tema ili edukacijskih modula obuhvaćenih web edukacijom.

U kojem roku je potrebno dovršiti web

edukacijski sadržaj?

Sadržaji su dostupni 60 dana, a u slučaju individualno kreiranih programa može se dogovoriti i drugačiji period dostupnosti.

Tijekom perioda dostupnosti moguće je neograničeno pristupati sadržaju te prekidati pa kasnije nastaviti s točno onog mjesta gdje je sadržaj prethodno zaustavljen.

Što znači da su web edukacijski sadržaji interaktivni?

Interakcija označava aktivno sudjelovanje korisnika edukacijskog sadržaja kroz odgovaranja na pitanja ili rješavanje različitih interakcija, a sve u svrhu učinkovitijeg procesa učenja.


Gdje god je primjenjivo, sadržaji donose i aktivne poveznice na regulatorne i druge korisne dokumente, a kroz rješavanje ciljanih i zanimljivih interakcija korisnik se upućuje na najvažnije zahtjeve takvih regulatornih dokumenata.

Mac%20Mouse%20_edited.jpg

Koji je najmanji broj korisnika pojedine web-edukacije?

Svi web edukacijski sadržaji dostupni su već za jednu osobu, a najveći mogući broj sudionika nije ograničen. 

Kako se pristupa web edukacijskim sadržajima? 

Sadržajima se pristupa preko naše web edukacijske platforme korištenjem individualnih pristupnih prava.

Želimo godišnju GMP edukaciju realizirati kao web interaktivni sadržaj; je li to moguće? 

Da, možemo kreirati web edukacijske programe koji se koriste u svrhu godišnje GMP ili GDP edukacije na osnovu ulaznih podataka naručitelja (npr. koje teme obuhvatiti, koliko bi trebalo biti trajanje, koja razina interakcija se očekuje, kako postaviti test i sl.).

calendar-1990453_1920 (1)_edited.jpg

I na kraju još i ovo...

...konačno GMP/GDP/QP sadržaji koji nisu na engleskom jeziku.