top of page

Katalog interaktivnih sadržaja za periodičke i godišnje GMP i GDP edukacije

Godišnje ili periodičke GMP i GDP edukacije sada možete provesti lako i jednostavno kroz interaktivne edukacijske module koji su razvijeni upravo u tu svrhu i kontinuirano se ažuriraju.

 

Realizacijom edukacija na ovaj način ostvaruje se niz benefita:

  • Potpuna kontrola nad realizacijom, ne može se dogoditi da netko nije sudjelovao na edukacija i da to prođe neprimijećeno

  • Jednostavna provedba tamo gdje postoji više lokacija ili se radi u više smjena – sadržaj je dostupan svima na isti način kroz određeni vremenski period

  • Transparentna provjera znanja kroz on-line test koji odabire pitanja randomizirana na tri razine

  • Za vas osmišljavamo aktualne edukacijske teme praćene brojnim primjerima iz prakse

bottom of page