top of page

QP Coaching

RAZVOJ SPECIFIČNIH QP KOMPETENCIJA
ZA POSTOJEĆE I BUDUĆE QP-e

QP coaching predstavlja jedinstven koncept interaktivnog individualnog razvoja i jačanja QP kompetencija. Program se sastoji od niza tematskih modula pri čemu sudionici sami odabiru module koje žele, kao i redoslijed provedbe programa. Također, moguće je pripremiti i bilo koju drugu kombinaciju tema navedenih u pojedinim modulima te tako kreirati potpuno individualne module na zahtjev korisnika programa.


Moduli QP Coaching programa pokrivaju sve primjenjive regulatorne i tehničke teme, ali i komunikacijske vještine, tehnike učinkovitog rješavanja problema i donošenja odluka, upravljanje prioritetima / vremenom, upravljanje konfliktom i druge povezane teme koje su od iznimne važnosti za bolju učinkovitost svakog QP-a.

 


Sadržaj QP Coaching programa se redovito ažurira s obzirom na regulatorne promjene, a svaki modul sadrži niz konkretnih primjera iz QP radne prakse. Također, tijekom izvedbe programa sudionici mogu izložiti i vlastite primjere i situacije koji se zatim diskutiraju i sagledavaju iz različitih perspektiva.

QP coaching slika 02.jpg

Izvedba programa je iznimno fleksibilna s obzirom na dinamiku, raspored, broj sudionika i kombiniranje željenih modula.

Podsjećamo da prema točki 1.2 EU GMP Annex 16 Certification by a Qualified Person and Batch Release QP mora kontinuirano razvijati svoje kompetencije i imati dokaze o tome.

bottom of page