top of page

07.02.2023.

Objavljena nova verzija smjernice ICH Q9 za upravljanje rizicima

Nedavno je (18.01.2023.) usvojena nova verzija smjernice ICH Q9 Quality Risk Management koja je zadržala prethodnu strukturu, ali je nadopunjena novim informacijama, uključujući i nova poglavlja. U nastavku smo stoga izdvojili nekoliko izmjena i nadopuna koje nam se čine posebno zanimljive i značajne s obzirom na praktične aspekte provedbe upravljanja rizicima te pitanja i nedoumice koji se često pojavljuju u svakodnevnoj radnoj praksi unutar GMP i GDP okruženja.

Prvo krenimo od onoga što se nije promijenilo; dakle pristup procjeni rizika i dalje se temelji na tri vrlo jednostavna, ali ključna pitanja:

  1. Što može poći krivo (What might go wrong)?

  2. Koja je vjerojatnost da će to poći krivo (What is the likelihood (probability) it will go wrong)?

  3. Koje su posljedice (What are the consequences (severity))?

Krenimo sada i s pregledom izmjena.

Svi smo se u praksi susreli sa situacijama u kojima se kroz upravljanje rizicima pokušava opravdati neka loša praksa ili ublažiti određeni problem. Revizija ICH Q9 to prepoznaje kroz sljedeći tekst: Quality risk management should not be used in a manner where decisions are made that justify a practice that would otherwise, in accordance with regulations and/or guidance, be deemed unacceptable.

U dijagramu tijeka procesa upravljanja rizicima pojam Risk Identification sada je zamijenjen pojmom Hazard identification koji je primjereniji jer se uvijek kreće od identifikacije opasnosti (tj. prijetnji – što može poći krivo) koja je temelj za sve daljnje korake; identifikacija konačnog rizika dolazi tek kasnije. Evo kako smjernica ICH Q9 definira Hazard Identification: a systematic use of information to identify hazards referring to the risk question or problem description. Information can include historical data, theoretical analysis, informed opinions, and the concerns ofstakeholders. Hazard identification addressesthe “What might go wrong?” question, including identifying the possible consequences. This provides the basis for further steps in the quality risk management process.

Pojam neformalnog upravljanja rizicima često se u praksi pogrešno tumačio; revizija ICH Q9 sada jasnije pristupa ovoj temi kroz dodatni pojam manje formalnog pristupa: An understanding of formality in quality risk management may lead to resources being used more efficiently, where lower risk issues are dealt with via less formal means, freeing up resources for managing higher risk issues and more complex problems that may require increased levels of rigor and effort.

Ovdje bi svakako trebalo još jednom podsjetiti da ne postoji samo jedan pristup upravljanju rizicima, a što je vrlo jasno naznačeno i u ICH Q9: It is neither always appropriate nor always necessary to use highly formal quality risk management methods and tools. The use of less formal quality risk management methods and tools can also be considered acceptable. Naime, i dalje se vrlo često u farmaceutskoj industriji koristi samo i jedino FMEA metodologija, uključujući i situacije kada FMEA uopće nije prikladna iz niza razloga. Dakle, ICH Q9 (a ova smjernica je direktno ugrađena i u EU GMP strukturu kroz Part III) zaista omogućava različite pristupe, uključujući i interno razvijene metodologije za upravljanje rizicima.

 

Poglavlje 5 RISK MANAGEMENT METHODOLOGY sada je puno detaljnije razrađeno te obuhvaća tri vrlo važne teme:

5.1 Formality in Quality Risk Management; prema novoj verziji ICH Q9 formalnost u upravljanju rizicima u kvaliteti nije binarni koncept (tj. formalno/neformalno) već se mogu primijeniti varirajući stupnjevi formalnosti; na ovaj način, razine formalnosti upravljanja rizicima treba sagledavati u rasponu od niskog do visokog. Ovo poglavlje donosi i korisne smjernice kako odabrati razinu formalnosti upravljanja rizicima.

5.2 Risk-Based Decision-Making; ovo poglavlje donosi upute o tome kako pristupiti donošenju odluke o rizicima: takve odluke mogu se donositi na temelju provedene analize rizika, ali i kroz jednostavnije pristupe, uključujući i situacija kada za odluku nije potrebna analiza rizika već se donosi npr. primjenom standardiziranih internih pravila (rules).

5.3 Managing and Minimizing Subjectivity; prema novoj verziji ICH Q9, subjektivnost se ne može potpuno eliminirati iz aktivnosti upravljanja rizicima, ali se može kontrolirati tako da se obrati pažnja na moguće pristranosti i pretpostavke, pravilnom upotrebom alate za upravljanje rizicima te maksimiziranjem korištenja relevantnih podataka i izvora znanja.

U kontekstu subjektivnosti treba svakako spomenuti i rečenicu iz poglavlja 4.1. Responsibilities: Decision makers should (…) assure that subjectivity in quality risk management activities is managed and minimized, to facilitate scientifically robust risk-based decision-making.


U smjernicu ICH Q9 dodano je i cijelo novo poglavlje The role of Quality Risk Management in Addressing Product Availability Risks Arising from Quality/Manufacturing Issues. Naime, problemi s kvalitetom i proizvodnjom lijekova, uključujući i neispunjavanje GMP zahtjeva, značajan su uzrok problema s dostupnošću lijekova. Upravljanje rizicima stoga ima i važnu ulogu u sprečavanju ili ublažavanju nestašica i osiguravanju dostupnosti lijekova. U tom kontekstu zanimljiva je i sljedeća napomena iz novog ICH Q9: Risk to quality includes situations where product availability may be impacted, leading to potential patient harm.

Annex 2 nove verzije ICH Q9 smjernice dobio je još jedno poglavlje, deveto: II.9 Quality Risk Management as Part of Supply Chain Control, koje je objašnjeno sljedećim tekstom: With regard to product availability risks related to quality/manufacturing issues, product lifecycle oversight of the supply chain includes maintaining current knowledge of quality/manufacturing hazards and prioritizing efforts to manage such risks. Understanding hazards to quality/manufacturing is critical to maintaining supply predictability. When risks are well understood and controlled, a higher confidence in product availability can be attained.

Na kraju, svakako je zanimljivo spomenuti i jedan novi paragraf dodan u uvodnom dijelu smjernice, a odnosi se na digitalizaciju i nove tehnoglogije: The application of digitalization and emerging technologies in the manufacture and control of drug (medicinal) products can lead to risk reduction, when such technologies are fit for their intended use. However, they can also introduce other risks that may need to be controlled. The application of quality risk management to the design, validation and technology transfer of advanced production processes and analytical methods, advanced data analysis methods and computerized systems is important.


Za pregled kompletnog dokumenta i svih zahtjeva pogledajte završnu verziju ICH Q9 smjernice.

bottom of page