top of page
Grey Cat

14.01.2022.

QP STE? POJEDNOSTAVITE PROCJENU RIZIKA U SLUČAJU ODSTUPANJA SERIJE LIJEKA

Kao što znamo, EU GMP Annex 16 kroz poglavlje Handling of unexpected deviations otvara mogućnost puštanja u promet serije lijeka s utvrđenim odstupanjem ukoliko su ispunjeni određeni preduvjeti. Jedan od tih preduvjeta je i dobra stara procjena rizika, no mora li to uvijek biti komplicirano ili postoje i jednostavna, a učinkovita rješenja?

U ovom blogu prikazat ćemo jedan primjer jednostavnijeg pristupa procjene utjecaja odstupanja na seriju lijeka, a koji i dalje ispunjava sve GMP principe.

Dakle, kako smo već rekli, kod donošenja odluke o certifikaciji serije lijeka kod koje je zabilježeno odstupanje (naravno, samo ako se radi o neočekivanom odstupanju koje ne predstavlja OOS polaznih materijala, ambalaže ili gotovog lijeka) potrebno je između ostalog provesti i evaluaciju utjecaja odstupanja na kvalitetu promatrane serije lijeka primjenom alata za procjenu rizika. Nadalje, rezultat takve evaluacije mora ukazivati na to da je utjecaj na serije lijeka beznačajan:

The impact of the deviation should be assessed in accordance with a quality risk management process using an appropriate approach such as described in Part III of the GMP Guide.
The quality risk management process should include … evaluation of the potential impact of the deviation on quality, safety or efficacy of the batch(es) concerned and conclusion that the impact is negligible.

S druge strane, upravo spomenuti EU GMP Part III (dobro nam poznat i kao ICH guideline Q9 on quality risk management) vrlo jasno kaže, ako pažljivo čitamo i o tome razmišljamo, da procjeni rizika možemo pristupiti na brojne načine te da u tome možemo biti i praktični:

It is neither always appropriate nor always necessary to use a formal risk management process (using recognized tools and/or internal procedures e.g., standard operating procedures). The use of informal risk management processes (using empirical tools and/ or internal procedures) can also be considered acceptable.
Quality risk management supports a scientific and practical approach to decision-making.
Traditionally, risks to quality have been assessed and managed in a variety of informal ways (empirical and/ or internal procedures) based on, for example, compilation of observations, trends and other information. Such approaches continue to provide useful information that might support topics such as handling of complaints, quality defects, deviations and allocation of resources.

Imajući na umu sve do sada rečeno, evo jednog jednostavnog pristupa procjeni rizika kod donošenja odluke o puštanju u promet serije lijeka s odstupanjem:


Što ova matrica znači, zašto baš tako?

Zato što se na ovaj način pojednostavljuje pristup fokusom na ono što je zaista važno, a to je pitanje ima li odstupanje utjecaj na seriju lijeka ili takvog utjecaja nema.

Zato što je prema EU GMP Annex 16 ključno utvrditi je li utjecaj odstupanja zanemariv ili nije; ne zanima nas pri tome iznosi li razina rizika 2, 8 ili 64 te koliki su vjerojatnost i detektabilnost.

Zašto što ICH Q9 smjernica ostavlja prostor za kreiranje vlastitih pristupa upravljanu rizicima (using empirical tools and/ or internal procedures).

A kako provesti samu evaluaciju? I to može biti jednostavno (što ne znači da neće biti kompleksno, ali ne smije biti komplicirano), npr. primjenom upitnika kojim se evaluira utjecaj konkretnog odstupanja na niz elemenata kvalitete, primjene i identiteta konkretne serije lijeka. Ti elementi mogu biti npr. ispravnost doze, bioraspoloživost, potencijalni negativni učinci, stabilnost tijekom roka valjanosti, dostupnost podataka o lijeku, sljedivost i sl.

Želite li naučiti više o procjeni rizika kod odstupanja serije lijeka i općenito o puštanju u promet u slučaju odstupanja? ili planirate razvijati svoje QP kompetencije i vještine?


Dostupna su Vam 4 interaktivna edukacijska sadržaja koji su razvijeni upravo za QP-e te uključuju niz konkretnih primjera iz QP radne prakse.

bottom of page