top of page

21.01.2022.

Objavljena nova verzija dokumenta Q&A – QP Declaration

U okviru HMA (The Heads of Medicines Agencies) objavljena je nova verzija dokumenta koji donosi odgovore na niz pitanja vezano za pripremu, izdavanje i ažuriranje QP Declaration koju QP izdaje za API-e korištene u proizvodnji lijekova. Ovaj Q&A dokument obuhvaća API-e za humane i veterinarske lijekove (VMP).

Pogledajte novi Q&A – QP Declaration


bottom of page