top of page

16.12.2021.

Nova EU GDP regulativa za VMP

Podsjećamo na nove EU GDP smjernice koje se odnose na lijekove za veterinarsku primjenu (VMP). Navedene smjernice sadržajem su vrlo slične već dobro poznatoj EU GDP regulativi za humane lijekove.

Pogledajte EU GDP smjernice za VMP


bottom of page