top of page

22.02.2022.

Objavljen EU GMP ANNEX 21: IMPORTATION OF MEDICINAL PRODUCTS

Upravo je objavljena (21.02.2022. na web stranici EUDRALEX 4) završna verzija dugo očekivanog EU GMP Annex 21 Importation of medicinal products.


Izdvojili smo i u nastavku donosimo 10 najzanimljivijih zahtjeva nove smjernice za koje smatramo da su od najvećeg praktičnog značaja imajući na umu česta pitanja i nedoumice u praksi; svaki od 10 zahtjeva prati i kratki komentar. Naravno, obratite pažnju i na ostale zahtjeve koje ovdje nismo spomenuli.2.1. For the purpose of this annex, the term importation refers to the action of physically bringing a medicinal product, from outside the territory of EEA/EU; fiscal transactions are not part of this annex. Qualified Person (QP) certification or confirmation, as appropriate, of a batch of a medicinal product takes place only after physical importation and custom clearance into the customs territory of an EU/EEA State.


Ponekad se postavljalo pitanje može li QP certificirati seriju lijeka iz treće zemlje prije nego li je stigla u EU, samo na temelju dokumentacije te koji je odnos carinsko-fiskalnih i GMP procesa. Članak 2.1. sada donosi konkretnije odgovore na takva pitanja.2.3. For products authorized in the EU/EEA, the overall responsibility for placing the medicinal products on the market lies with the marketing authorisation holder (MAH).


Sada je vrlo jasno tko ima ultimativnu odgovornost za seriju lijeka na tržištu u situacijama kada MAH i uvoznik kod kojeg QP certificira seriju iz treće zemlje nisu ista organizacija.2.5. Testing in an EU/EEA state should cover all the tests needed to demonstrate that the medicinal product meets the specifications that are set out in the marketing authorisation.


Treba li tijekom EU analize lijeka iz treće zemlje uvijek obuhvatiti sve parametre registrirane specifikacije lijeka?  Da!3.1. The site(s) conducting importation activities should have an appropriately detailed Pharmaceutical Quality System in accordance with Chapter 1 of the EU GMP Guide and reflecting the scope of the activities carried out.


Ponekad se smatra da je kompaniji koja ima proizvodnu dozvolu „samo“ za uvoz iz trećih zemalja dovoljan jednostavan („light“) GMP sustav. Sada vidimo da se i za uvoznike lijekova iz trećih zemalja ipak očekuje odgovarajući GMP sustav kvalitete koji detaljno ispunjava sve ključne principe navedene u EU GMP Chapter 1.3.2. Product Quality Reviews should be performed by the site responsible for QP certification (…) written agreements should be in place to define the respective responsibilities of the MAH, the importer(s), the site responsible for QP certification and the third country manufacturers, as appropriate, in relation to compiling of the PQR (…)


Dakle, uvoznik je odgovoran za PQR lijeka proizvedenog u trećoj zemlji, a tko će pojedine podatke pripremiti treba biti dobro definirano ugovor(ima) o kvaliteti (a naravno, u praksi i provedeno tako kako je ugovoreno).5.1. Full batch documentation must be available to the MIA holder responsible for QP certification or confirmation of the batch, as appropriate, at the time of certification or confirmation of the batch.


Kao što vidimo, formulacije „na zahtjev“ ili „prema potrebi“ koje se ponekad navode u ugovorima o kvaliteti vezano za dostupnost proizvodne dokumentacije nisu prihvatljive; proizvoda dokumentacija serije lijeka iz treće zemlje mora biti dostupna QP-u u trenutku donošenja odluke o seriji takvog lijeka.5.1.1. The frequency at which full batch documentation is reviewed at the site responsible for QP certification or confirmation, as appropriate, of the product should be justified on a risk assessment basis and defined in the Pharmaceutical Quality System.


Uz ovo, odluka o tome koliko detaljno će se pregledavati proizvodna dokumentacija svake serije lijeka iz treće zemlje nažalost će i dalje ovisiti i o tome koliko vremena QP ima na raspolaganju (više o ovome pročitajte na našem nedavnom blogu u izazovima puštanja u promet lijekova iz trećih zemalja).5.3. Batch documentation, including batch certificates, supplied by the third country manufacturing site should be in a format understood by the importer.


Iz ovog zahtjeva vidimo kako proizvodna dokumentacija serije lijeka mora biti razumljiva QP-u, ali ne zaboravimo da mora biti dobro i lako razumljiva i svima koji sudjeluju u proizvodnom procesu. To znači da je u većini situacija jedino prihvatljiva dvojezična proizvodna dokumentacija.5.4. There should be documentary evidence that the site performing QP certification has qualified the third country manufacturer and regularly monitors its performance by periodic on-site audits, either by the site performing QP certification or by a third party on its behalf (…)


Dakle, tko god fizički proveo audit ugovornog proizvođača u trećoj zemlji, uvoznik je taj koji je odgovoran ne samo za to da se auditi učinkovito i redovito provode, već i za inicijalnu kvalifikaciju, odobrenje i kontinuirani nadzor proizvođača lijeka u trećoj zemlji.6.1. The site responsible for QP certification should ensure that an ongoing stability program is in place (…) the ongoing stability program may be carried out at a third country site as an outsourced activity provided that the QP has all the necessary information to assure ongoing product quality.


Sada je ovo i formalno potvrđeno – prihvatljivi su rezultati praćenja stabilnosti koje provodi proizvođač lijeka u trećoj zemlji, naravno ukoliko je takav proces ispravno pokriven ugovorom o kvaliteti, kvalificiran i nadziran.U nastavku možete pristupiti dokumentu EU GMP Annex 21 Importation of medicinal products koji stupa na snagu 21.08.2022.

bottom of page