top of page

05.05.2021.

EMA: GMP/GDP distant assessment guidance

EMA je objavila dokument koji donosi detaljne smjernice za provedbu inspekcija na daljinu. Iako se smjernice odnose prvenstveno na regulatorne inspekcije, sadržane preporuke primjenjive su i kod planiranja i provedbe GMP i GDP remote-audita.


Dokument možete pogledati ovdje.

bottom of page