top of page
Grey Cat

03.03.2023.

ZAŠTO SU INTERNI AUDITORI MOĆAN ALAT ZA RAZVOJ GMP I GDP SUSTAVA?

Znate li koja je je tema vrlo često neopravdano zanemarena u GMP i GDP okruženju, pa čak i od strane regulatora s obzirom da se radi o jedinom poglavlju EU GMP smjernica koje nije bilo revidirano desetljećima?

To su interni auditi.

Da, djeluje kao nevažna tema, to je ono što se radi „usput“ jer se mora i ne donosi nikakvu dodanu vrijednost. Ipak, prije nego odustanete od daljnjeg čitanja, bacite još samo kratki pogled na brojne i vrlo konkretne benefite koje GMP ili GDP reguliranoj organizaciji donosi kompetentan, dobro pripremljen i učinkovit interni auditor:

  • Brže i konkretnije detektira moguće nepravilnosti, kao i opcije poboljšanja

  • Lakše prepoznaje skrivene nesukladnosti u sustavu ili granične situacije s obzirom na regulativu jer s jedne strane primjenjuje sve tehnike auditiranja, a uz to zna dobro protumačiti GMP ili GDP regulatorne zahtjeve, čak i one koji su „zapetljani“

  • Već tijekom provedbe internog audita može započeti s osnovnom identifikacijom stvarnih uzroka utvrđenih nesukladnosti što ubrzava i znatno skraćuje vrijeme potrebno za provedbu CAPA

  • Primjenom odgovarajućih tehnika komunikacije učinit će interne audite učinkovitijima i ugodnijim za sve sudionike, a što posljedično promovira interni audit kao važan alat kontinuiranog poboljšavanja

  • Auditira i učinkovitost operativnih i poslovnih procesa, a ne samo regulatornu sukladnost, što doprinosi optimizaciji tih procesa te vodi optimizaciji resursa

  • Zbog svega prije navedenog, učinkovit i kompetentan GMP ili GDP interni auditor na vrijeme će prepoznati eventualne nesukladnosti u sustavu, prije nego li ih prepoznaju inspektori i vanjski auditori, a to znači manje glavobolje za sve – pa nije li već i samo ovo značajna dodana vrijednost učinkovito provedenog internog audita?

Znate li već za naše interaktivne edukacijske programe namjenjene upravo GMP i GDP internim auditorima? Ovi programi u 8 tematskih modula sadrže niz vrlo konkretnih informacija i preporuka, a uključuju brojne stvarne i praktične primjere iz GMP i GDP okruženja.

Do sada je ove edukacijske programe već realiziralo blizu 100 trenutnih i budućih GMP i GDP internih auditora – provjerite zašto!

bottom of page