top of page

Što je GxP Synapse?

Vaše novo mjesto za kontinuiran i učinkovit razvoj GMP, GDP i QP kompetencija kroz interaktivne edukacijske sadržaje i bazu znanja koja sadrži GxP novosti, korisne linkove te GxP blog i osvrte na aktualnosti.

Pills%20in%20apothecary%20bottle_edited.
Update.jpg

Koliko su interaktivni edukacijski sadržaji ažurni?

 

Sadržaji se kontinuirano ažuriraju na temelju regulatornih promjena, novih trendova u GxP okruženju, kao i prema informacijama s GMP ili GDP inspekcijskih nadzora ili audita. 

Jesu li interaktivni edukacijski sadržaji spremni za isporuku?


Gotovi interaktivni edukacijski sadržaji su dostupni u vrlo kratkom roku. 

Je li moguće kreirati individualni interaktivni edukacijski sadržaji?

 

Naravno. 


Moguće je kombinirati različite teme dostupne unutar postojećih interaktivnih edukacijskih sadržaja kako bi se složio novi i jedinstveni edukacijski sadržaj.


Također, moguće je zatražiti i kreiranje individualnog interaktivnog edukacijskog sadržaja za bilo koju GMP, GDP ili QP temu.

Open Laptop

Kako ću dobiti potvrdu o dovršenom

interaktivnom edukacijskom sadržaju?

Svaki interaktivni edukacijski sadržaj završava on-line testom; po uspješnom rješavanju testa automatski se kreira potvrdnica u pdf formatu spremna za preuzimanje.

Potvrdnica uvijek sadrži popis tema ili edukacijskih modula obuhvaćenih interaktivnim edukacijskim sadržajem.

U kojem roku je potrebno dovršiti interaktivni edukacijski sadržaj?

Sadržaji su dostupni 60 dana, a u slučaju individualno kreiranih programa može se dogovoriti i drugačiji period dostupnosti.

Tijekom perioda dostupnosti moguće je neograničeno pristupati sadržaju te prekidati pa kasnije nastaviti s točno onog mjesta gdje je sadržaj prethodno zaustavljen.

Što znači da su edukacijski sadržaji interaktivni?

Interakcija označava aktivno sudjelovanje korisnika edukacijskog sadržaja kroz odgovaranja na pitanja ili rješavanje različitih interakcija, a sve u svrhu učinkovitijeg procesa učenja.


Gdje god je primjenjivo, sadržaji donose i aktivne poveznice na regulatorne i druge korisne dokumente, a kroz rješavanje ciljanih i zanimljivih interakcija korisnik se upućuje na najvažnije zahtjeve takvih regulatornih dokumenata.

Mac%20Mouse%20_edited.jpg

Koji je najmanji broj korisnika pojedinog interaktivnog edukacijskog sadržaja?

Svi interaktivni edukacijski sadržaji dostupni su već za jednu osobu, a najveći mogući broj sudionika nije ograničen. 

Kako se pristupa interaktivnim edukacijskim sadržajima? 

Sadržajima se pristupa preko naše edukacijske platforme korištenjem individualnih pristupnih prava.

Želimo godišnju GMP edukaciju realizirati kao
interaktivni edukacijski sadržaj; je li to moguće? 

Da, možemo kreirati interaktivne edukacijske programe koji se koriste u svrhu godišnje GMP ili GDP edukacije na osnovu ulaznih podataka naručitelja (npr. koje teme obuhvatiti, koliko bi trebalo biti trajanje, koja razina interakcija se očekuje, kako postaviti test i sl.).

calendar-1990453_1920 (1)_edited.jpg

I na kraju još i ovo...

...konačno GMP/GDP/QP sadržaji koji nisu na engleskom jeziku.

bottom of page